Zelf bouwen is leuk, maar ook uitdagend

U gaat een uitdaging aan waar veel bij komt kijken. Niet alles is zomaar geregeld. Het begint natuurlijk met de juiste kavel en het juiste bouwplan. Wat wilt u precies? Waar moet u zijn? Welke stappen moet u vervolgens zetten? Wij helpen u hier op weg.

ORIËNTEREN
In deze brochure vindt u veel informatie over de aangeboden kavels en een overzicht van de regels en randvoorwaarden. Via de makelaar kunt u de prijslijst, een inschrijfformulier en nadere informatie ontvangen.

ADVIES INWINNEN
Zelfbouw betekent veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid. In de oriëntatiefase adviseren wij u al zo veel mogelijk gesprekken te voeren om uw wensen en uw bouwplan compleet te maken. Bijvoorbeeld met een aannemer of architect. Het is ook de tijd om uw plannen met een financieel adviseur te bespreken voor een eventuele hypotheek.

INSCHRIJVEN
Heeft u een kavel gevonden die bij uw wensen past? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier van de makelaar. U kunt alleen persoonlijk en voor uzelf op een kavel inschrijven. U ontvangt direct een bevestiging van uw inschrijving.

TOEWIJZING BOUWKAVELS
Bij de toewijzing van de kavels behoudt de verkoper zich het recht van gunning voor. Bij de selectie kan het van belang zijn of u een financiële check heeft gedaan. Daarmee laat u aan ons zien dat u de kavel (en de bouw van de woning) kunt financieren of betaalt met eigen middelen. Dit kunt u ons dit laten weten door een brief van uw hypotheekverstrekker of financieel adviseur mee te sturen met het inschrijfformulier.

OPTIE & OPTIEVERGOEDING
Na de toewijzing krijgt u via e-mail of telefoon een bericht of er een kavel aan u is toegewezen. U heeft dan een optie op die kavel (een reservering). Heeft u geen kavel toegewezen gekregen, dan bent u een reserve kandidaat.

Na de toewijzing wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om de kavel te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt het project en de kavel toegelicht en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens krijgt u 3 weken de gelegenheid om de stukken te bestuderen en te beslissen om daadwerkelijk over te gaan tot aankoop van de kavel. Als u de kavel wilt kopen ondertekent u de koopovereenkomst en betaalt u een optievergoeding van 1% van de koopsom.

Vanaf moment van ondertekening heeft u een periode van 12 weken waarin u de gesloten koopovereenkomst kunt ontbinden als u de benodigde financiering niet heeft kunnen krijgen of als u geen akkoord op een (voorlopig) schetsplan heeft kunnen krijgen. Als de overeenkomst niet door u wordt ontbonden, zal de betaalde optievergoeding in mindering worden gebracht op de koopprijs. Als de overeenkomst wel door u wordt ontbonden, bent u de betaalde optievergoeding kwijt.

Na deze periode van totaal 15 weken kunt u om een verlenging van de ontbindingstermijn en uitstel van de levering vragen van maximaal 16 weken. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u voor de verkrijging van de financiering een omgevingsvergunning nodig hebt. In dit geval betaalt u een (grond)rentevergoeding van 5% van de koopprijs op jaarbasis over deze periode van verlenging. Deze vergoeding wordt niet met de koopsom verrekend. Voor verlenging is toestemming nodig van de verkoper.

KOSTEN
Na ondertekening van de koopovereenkomst betaalt u een optievergoeding van 1% van de kavelprijs. In de kavelprijs zitten de kosten van de leveringsakte van notaris en inschrijving in het kadaster inbegrepen. De kosten voor een eventuele hypotheekakte en de en inschrijving in het kadaster komen voor uw rekening. De bouwkavels zijn bouwrijp. Aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen, komen voor uw rekening.

OMGEVINGSVERGUNNING
Binnen 12 weken na ondertekening van de koopovereenkomst moet u de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aanvragen. Dit kunt u doen via het digitaal loket www.omgevingsloket.nl. Uw architect of bouwkundig adviseur kan u zeker bij het doorlopen van deze procedure ondersteunen. Een voorspoedige doorlopen procedure duurt toch al minimaal acht weken. Pas zes weken na het verlenen van de omgevingsvergunning wordt deze onherroepelijk. Dat is het geval wanneer hiertegen geen bezwaar wordt ingediend.

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van uw woning zijn legeskosten verschuldigd. De legesverordening van de gemeente Buren vindt u terug via Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Buren 2022 met bijbehorende tarieventabel leges 2023.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR670643

LEVERING GROND EN START BOUW
De notariële levering van de kavel kan plaatsvinden nadat het bouwrijp maken is afgerond en binnen 2 weken nadat uw ontbindende voorwaarden zijn vervallen. Vooraf stelt de notaris een akte van levering op en stuurt die voor een laatste controle naar u en de verkoper. Na de formele levering bent u officieel de eigenaar van de kavel en daarna mag u met de voorbereidingen van de bouw van uw woning starten.

INTERESSE?
Marius van Gellicum van Van Kessel & Van Gellicum vertelt u graag meer.

Maak een afspraak of bel voor vragen met:

• Van Kessel & Van Gellicum via 0345 – 58 80 90

• of mail naar marius@vkvg.nl